Paralel worlds

mixed media, light

2023


Paralelní světy

smíšená technika, světlo, které se spíná s pouličním osvětlením

Umění ve městě, České Budějovice

2023